πηγάδι

Το πηγάδι της Μονής Δοχειαρίου (Θαυμαστό γεγονός)

15
Ιούλιος 13, 2012 στις 10:44 πμ

Όταν βασίλευε στο Βυζάντιο ο Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος (1282-1328), οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ ευεργέτησαν θαυματουργικά τους πατέρες της Μονής […]