ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Πάφου Γεώργιος: «Θα υποθηκεύσουμε ακόμα και την εκκλησιαστική περιουσία για το λαό»

1
Απρίλιος 1, 2013 στις 18:06 μμ

Το θέμα της υποθήκευσης της εκκλησιαστικής περιουσίας και χρησιμοποίηση των χρημάτων αυτών για βοήθεια προς την κοινωνία είναι πιθανόν να […]