ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

Ρουμανικαί Πεντηκοστιανικαί κινήσεις εις την Ελλάδα

1
Σεπτέμβριος 16, 2013 στις 13:37 μμ

του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Μεταξύ των διαφόρων αιρετικών κινήσεων, που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας δεν […]