παυλος

Αν ποτέ δεις ανάξιο άρχοντα ή και επίσκοπο, μην κατηγορείς την Πρόνοια του Θεού!

1
Οκτώβριος 4, 2013 στις 5:30 πμ

Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες τού κόσμου έχουν ταχθή από τον Θεό2. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι […]