ΠΑΤΕΡΕΣ

Πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πονηρούς λογισμούς;

1
Απρίλιος 3, 2013 στις 19:30 μμ

Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν συνιστούν τον κατά μέτωπο αγώνα εναντίον των πονηρών λογισμών. Ο Αγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέ­γει […]

Πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πονηρούς λογισμούς;

1
Απρίλιος 3, 2013 στις 19:30 μμ

Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν συνιστούν τον κατά μέτωπο αγώνα εναντίον των πονηρών λογισμών. Ο Αγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέ­γει […]