Παναγιος

Ευχή μπροστά στον Πανάγιο Τάφο

15
Μάιος 4, 2013 στις 9:38 πμ

Του π. Μητροφάνου, φύλακα Παναγίου Τάφου Κύριε Ιησού Χριστέ, ό Θεός ημών, ό Άναστάς εκ νεκρών, πρόσδεξαι ημών τας εύχάς […]