νουθεσίες

Πνευματικές νουθεσίες Γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη

Απρίλιος 24, 2017 στις 19:48 μμ

Ο Κύριος ήρθε και είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Μας έπλασε και μας έφερε εδώ στη γη και μας φροντίζει, […]