ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Προσευχή Μετανοίας

15
Ιανουάριος 21, 2014 στις 10:15 πμ

Αμαρτήσαμε, Κύριε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε. Λησμονήσαμε τις εντολές σου και πορευθήκαμε σύμφωνα με τη δική μας πονηρή σκέψη. Συμπεριφερθήκαμε ανάξια προς […]