ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Η εκκλησία της Ρωσίας για τις νέες ταυτότητες

1
Νοέμβριος 6, 2012 στις 11:13 πμ

Πρόσφατα έγινε γνωστό στήν Ελλάδα  εκτενές εμπεριστατωμένο έγγραφο πού απέστειλε η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας  τής Ρωσίας σέ όλες τίς […]