ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Ο Συριακός μοναχισμός και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομο​ς

1
Ιούλιος 18, 2013 στις 17:22 μμ

Μητροπο​λίτη Χαλεπίου Παύλου Ο μοναχισμός στη Συρία Ο μοναχισμός υπήρξε το πρώτο πνευματικό σχολείο, στο οποίο  θήτευσε και για το […]