ΜΙΣΘΟΙ

Οι αμοιβές στελεχών εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των Θεολόγων

Μάιος 29, 2017 στις 20:15 μμ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο […]

«Δωρίζουν» τους μισθούς τους για τη δωρεάν σίτιση Κύπριων φοιτητών

1
Μάρτιος 29, 2013 στις 18:45 μμ

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση των Κύπριων φοιτητών ανάγκασε την πρυτανεία του Ιόνιου πανεπιστημίου στην λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση τους. […]