Μηνύματα

Μηνύματα αισιοδοξίας, ειρήνης και αγάπης από τον Ελασσώνος Χαρίτων

Δεκέμβριος 29, 2016 στις 10:17 πμ

Του Γιάννη Μουκίδη «Χριστός γεννάται, δοξάσατε! Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε! Χριστός επί γης, υψώθητε!», και με την καθιερωμένη εκκλησιαστική λαμπρότητα […]