ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

Πούτιν: Ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων

1
Σεπτέμβριος 27, 2013 στις 16:16 μμ

Οι ρωσικές αρχές δίνουν πρωταρχική σημασία στα προβλήματα διατήρησης της  ταυτότητας και αυθεντικότητας των εθνικών μειονοτήτων. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος […]

Πούτιν: Ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων

1
Σεπτέμβριος 27, 2013 στις 16:16 μμ

Οι ρωσικές αρχές δίνουν πρωταρχική σημασία στα προβλήματα διατήρησης της  ταυτότητας και αυθεντικότητας των εθνικών μειονοτήτων. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος […]