μεθοδιστες

Στον οίκο των Μεθοδιστών ο Οικουμενικός Πατριάρχης

1
Σεπτέμβριος 7, 2013 στις 8:04 πμ

Συνεχίζων η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης την επίσημον επίσκεψιν Αυτού εις Εσθονίαν μετέβη χθες την πρωίαν, Παρασκευήν, 6ην Σεπτεμβρίου, εις […]