μεγαλη

Η μεγαλη κληρονομιά του Χριστιανού

15
Σεπτέμβριος 3, 2013 στις 8:44 πμ

«Μαθηταί του Κυρίου αληθείς και γνήσιοι δεν είναι οι υπερέχοντες κατά τας θεολογικάς γνώσεις ή την ακρίβειαν των μελετών, ωσάν […]