Μακαρισμοί

Οι δέκα μακαρισμοί της οικογένειας…

Φεβρουάριος 25, 2017 στις 17:41 μμ

1. Μακάριο το σπίτι, που κυβερνάει ο Χριστός. 2. Μακάριο το σπίτι, που καταστατικό του έχει το Ιερό Ευαγγέλιο. 3. […]

Έχεις όσα λένε οι μακαρισμοί του Χριστού;

15
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 10:23 πμ

Ο Χριστός και Θεός μας φωνάζει καθημερινά ολοκάθαρα διά του ευαγγελίου του, «μακάριοι είναι οι πτωχοί στο φρόνημα, διότι δική […]

Οι Μακαρισμοί του Κυρίου…

15
Αύγουστος 1, 2013 στις 9:15 πμ

«Ιδών δε ο Κύριος τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτώ οι μαθηται αυτού, και ανοίξας […]

Οι δέκα Μακαρισμοί της οικογένειας

15
Μάρτιος 9, 2013 στις 9:27 πμ

1. Μακάριο το σπίτι, που κυβερνάει ο Χριστός. 2. Μακάριο το σπίτι, που καταστατικό του έχει το Ιερό Ευαγγέλιο. 3. […]

Οι δέκα Μακαρισμοί της οικογένειας

15
Μάρτιος 9, 2013 στις 9:27 πμ

1. Μακάριο το σπίτι, που κυβερνάει ο Χριστός. 2. Μακάριο το σπίτι, που καταστατικό του έχει το Ιερό Ευαγγέλιο. 3. […]