μα΄ρτυρας

Γέροντας Παίσιος: Μάρτυρας! Μεγάλη υπόθεση!

1
Ιανουάριος 11, 2014 στις 5:59 πμ

Παρατηρήστε και κοσμικούς που παρουσιάζουν τέτοια θυσία που δεν την έχουν ούτε μοναχοί. Στον κόσμο -μου κάνει μεγάλη εντύπωση-, παρόλο […]