λογια

Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου:Περί πολυλογίας καί σιωπής

1
Νοέμβριος 15, 2013 στις 20:36 μμ

«Κλίμαξ»-ΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ-Περί πολυλογίας και σιωπής 1. Έχομε αναφέρει με συντομία στα προηγούμενα ότι είναι πολύ επικίνδυνο, και γι΄ αυτούς ακόμη […]

ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ιανουάριος 14, 2012 στις 13:33 μμ

Ἰδού, μερικὰ λόγια ἀπὸ τὸν κανόνα τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ: Χαῖρε, Σταυρέ, ἡ ἀνάστασις πάντων, Χαῖρε, Σταυρέ, ἀνόρθωσις τῶν […]