ληστής

Αν ένας αδελφός σου κάνει κακό!

15
Ιανουάριος 20, 2014 στις 9:45 πμ

Του αββά Ησαΐα Αν ένας αδελφός σου κάνει κακό και τον κατηγορήσει κάποιος μπροστά σου, φύλαξε την καρδιά σου, για […]

Ο Ασκητής και ο Ληστής

15
Οκτώβριος 30, 2013 στις 13:15 μμ

Ήταν ένας γέροντας ασκητής  και αναχωρητής, ο οποίος ασκήτευσε σ’ ένα έρημο τόπο 70 χρόνια με νηστεία, παρθενία και αγρυπνία. […]

Ο Ασκητής και ο ληστής

15
Φεβρουάριος 25, 2013 στις 11:16 πμ

Ήταν ένας γέροντας ασκητής και αναχωρητής, όστις ασκήτευσεν εις τόπον έρημον χρόνους εβδομήκοντα με νηστείαν και παρθενίαν και αγρυπνίαν. Εις […]