Κύριον

Δούλοι Κύριον – Ψαλμός 134ος (Video)

15
Ιανουάριος 10, 2013 στις 18:05 μμ

Δούλοι Κύριον Αλληλουια. Αινείτε τό όνομα κυρίου, αινείτε, δούλοι, κύριον, οι εστώτες εν οίκω κυρίου, εν αυλαίς οίκου θεού ημών. […]