κρυφά αμαρτήματα

Τα κρυφά αμαρτήματα

Ιούνιος 1, 2016 στις 13:55 μμ

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. «Εν ημέρα ότε κρίνει ό Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού» […]