ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Κριτήριο η ειρήνη του άλλου

1
Απρίλιος 22, 2013 στις 19:30 μμ

Εάν δεις ότι σε καταπιέζει η καταλαλιά εναντίον του αδελφού σου, θυμήσου ότι θα λυπηθή όταν την μάθει. Πρόσεξε όχι […]

Κριτήριο η ειρήνη του άλλου

1
Απρίλιος 22, 2013 στις 19:30 μμ

Εάν δεις ότι σε καταπιέζει η καταλαλιά εναντίον του αδελφού σου, θυμήσου ότι θα λυπηθή όταν την μάθει. Πρόσεξε όχι […]