κουρκουλας

ΥΦΥΠΕΞ Κούρκουλας: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Εκκλησίας στην προσπάθεια περιορισμού του πόνου

1
Ιανουάριος 13, 2014 στις 14:21 μμ

Με αφορμή τη συνάντηση που είχε με Εκπροσώπους της Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και της Επιτροπής Διασκέψεων Επισκόπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, […]