ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Οι πρώτοι Μαθητές του Χριστού

Σεπτέμβριος 24, 2017 στις 7:18 πμ

του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη-Η Ευαγγελική περικοπή αυτής της Κυριακής (Λουκά 5, 1-11) αναφέρεται στη κλήση των πρώτων Μαθητών του Ιησού […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου 2017

Φεβρουάριος 5, 2017 στις 7:00 πμ

(Λουκ. ιη´ 10-14) Τελώνου και Φαρισαίου Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 22, 2017 στις 7:17 πμ

(Ὁ Ζακχαῖος σώζεται) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 1-10 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 15, 2017 στις 7:03 πμ

(Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ´ 12-19 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 27, 2016 στις 7:15 πμ

(Ὁ πλούσιος νεανίσκος) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18-27 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 20, 2016 στις 7:00 πμ

(Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 16-21 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 13, 2016 στις 7:15 πμ

(Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25-37 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2016

Οκτώβριος 9, 2016 στις 4:16 πμ

 (Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας ἐν Ναΐν)– ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ’ 11-16 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Οκτωβρίου 2016

Οκτώβριος 2, 2016 στις 4:03 πμ

 (Η εντολή της αγάπης) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 31-36 Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτέμβριος 25, 2016 στις 4:39 πμ

(Ἡ θαυμαστὴ ἁλιεία καὶ οἱ πρῶτοι μαθηταί)– ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε´ 1-11 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ […]