ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Οκτωβρίου 2017

Οκτώβριος 29, 2017 στις 7:57 πμ

(Θεραπεία τῆς αἱμοῤῥοούσης καὶ ἀνάστασις τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 41 – 56 Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Οκτωβρίου 2017

Οκτώβριος 22, 2017 στις 7:14 πμ

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Η'(8) 26-39-Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γερασηνού Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2017

Οκτώβριος 15, 2017 στις 7:40 πμ

(τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η’ 5-15 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἐξῆλθεν ὁ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Οκτωβρίου 2017

Οκτώβριος 8, 2017 στις 7:20 πμ

Κυριακή Γ’ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. 7, 11-16 Πρωτότυπο Κείμενο Τω καιρώ εκείνω, επορεύετο ο Ιησούς εις πόλιν καλουμένην Ναΐν˙ […]

Οι πρώτοι Μαθητές του Χριστού

Σεπτέμβριος 24, 2017 στις 7:18 πμ

του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη-Η Ευαγγελική περικοπή αυτής της Κυριακής (Λουκά 5, 1-11) αναφέρεται στη κλήση των πρώτων Μαθητών του Ιησού […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου 2017

Φεβρουάριος 5, 2017 στις 7:00 πμ

(Λουκ. ιη´ 10-14) Τελώνου και Φαρισαίου Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 22, 2017 στις 7:17 πμ

(Ὁ Ζακχαῖος σώζεται) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 1-10 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 15, 2017 στις 7:03 πμ

(Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ´ 12-19 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 27, 2016 στις 7:15 πμ

(Ὁ πλούσιος νεανίσκος) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18-27 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 20, 2016 στις 7:00 πμ

(Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 16-21 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν […]