Καταφύγιο

Μπορούμε αυτό το καταφύγιο να το βρούμε και στο σπίτι μας

15
Οκτώβριος 22, 2013 στις 10:15 πμ

«Και ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τον φτωχό,   βοηθός στην κατάλληλη στιγμή των θλίψεων» (Ψαλμ. 9, 10). Αυτός, λέγει ο […]

Καταφύγιο Προσευχής

15
Οκτώβριος 4, 2013 στις 10:00 πμ

Η προσευχή συνοψίζει μια προσμονή. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά γινόμαστε τόσο εγωκεντρικοί, τόσο λίγο ταπεινοί! Γι’ αυτό είναι […]