ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ

Τι είναι η καταλαλιά και τι η κατάκριση;

Ιούνιος 23, 2016 στις 11:16 πμ

ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ και ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ ΚΑΠΟΙΟΣ Γέροντας, πού ερωτήθηκε από τους αδελφούς τί είναι καταλαλιά καί τί κατάκρισις, έδωσε τήν ακόλουθη έξήγησι:

Kαλύτερα φάε κρέας, παρά την σάρκα του αδελφού σου

Ιούνιος 12, 2014 στις 12:05 μμ

Ο Αββάς Υπερέχιος δίνει την ακόλουθη συμβουλή στους εγκρατείς και νηστευτάς: – Φάγε κρέας και πιές κρασί και μη κατατρώγης […]

Για την καταλαλιά και κατάκριση

1
Νοέμβριος 6, 2013 στις 20:30 μμ

Ηρώτησαν Γέροντα, τί διαφέρει η καταλαλιά από την κατάκρισιν; και ο Γέρων απεκρίθη: «Η καταλαλιά λέγεται εις τα ιδιώματα της […]