Κατάκριση

Έτσι ανακαλύπτεις τον Χριστό…

Απρίλιος 26, 2017 στις 14:46 μμ

Σας έχει τύχει να θυμώνετε στο δρόμο, αν ακούτε κάποιον να βλασφημεί; Έχετε νιώσει πίκρα αν ειρωνεύεται κάποιος τα θεία; […]