Ιουνιος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου

15
Ιούνιος 16, 2013 στις 7:12 πμ

(᾿Ιω. ιζ´ 1-13) – Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων Α´ Οικουμενικής Συνόδου Τώ καιρώ εκείνω, επάρας ο ᾿Ιησούς τούς οφθαλμούς […]