ΘΕΙΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ

Ιανουάριος 31, 2012 στις 18:25 μμ

Ένας ιερεύς ο παπα-Θεόδωρος κλήθηκε για να κοινωνήσει δύο χριστιανούς ετοιμοθάνατους. Έναν πλούσιο, σκληρό και φιλάργυρο και μια ενάρετη χήρα, […]