Θέα

Η θέα….του Ουρανού!

15
Μάρτιος 14, 2013 στις 20:00 μμ

Ο Ζ. Κλεμανσώ (πρωθυπουργός της Γαλλίας), που ήταν κεκηρυγμένος άθεος, γειτόνευε το σπίτι του με την κατοικία ενός Ιερέα, που […]

Η θέα….του Ουρανού!

15
Μάρτιος 14, 2013 στις 20:00 μμ

Ο Ζ. Κλεμανσώ (πρωθυπουργός της Γαλλίας), που ήταν κεκηρυγμένος άθεος, γειτόνευε το σπίτι του με την κατοικία ενός Ιερέα, που […]