Η Πλατυτέρα των Ουρανών

Η Πλατυτέρα των Ουρανών (video)

.
Απρίλιος 9, 2013 στις 12:48 μμ

Με τον όρο Πλατυτέρα ή και Πλατυτέρα των Ουρανών ονομάζεται η εικόνα της Παναγίας που αγιογραφείται στο εσωτερικό άνω μέρος […]