ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ένας Επίσκοπος θυσιάζεται για το ποίμνιό του

1
Ιανουάριος 10, 2013 στις 13:19 μμ

Μετά από μια επιδρομή των Βανδάλων ερημώθηκαν αρκετοί τόποι της Ιταλίας και πολλοί αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν στην Αφρική. Τότε ο Επίσκοπος […]