ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Γ. Πορφύριος: «Να αφηνόμαστε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού»

1
Μάρτιος 13, 2013 στις 14:45 μμ

Όταν παραδοθούμε στον Χριστό ειρηνεύει ο πνευματικός μας οργανισμός με αποτέλεσμα τη φυσιολογική λειτουργία όλων των οργάνων και των αδένων. […]