εθνη

Γέροντας Σωφρόνιος του Εσσεξ: «Το μίσος ανάμεσα στα έθνη»

Αύγουστος 23, 2017 στις 9:14 πμ

Αν όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Δημιουργός του […]

Γ.Σωφρόνιος του Έσσεξ: Το μίσος ανάμεσα στα έθνη

1
Αύγουστος 9, 2013 στις 5:20 πμ

Αν όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Δημιουργός του […]