δάκρυ

Ημέρα να μην πέραση χωρίς προσευχήν, αλλά καί προσευχή να μη γίνη χωρίς δάκρυ

Ιούνιος 28, 2017 στις 14:10 μμ

Αγαπήστε και την προσευχή. Ένας έκαμε προσευχή όλην την νύχτα. Τα λόγια της προσευχής του έρχονταν το ένα μετά το […]

Όταν ο Άγγελος έκλαψε …(Διδακτική ιστορία)

1
Αύγουστος 22, 2013 στις 17:31 μμ

Γεμάτα τα μικρά στρογγυλά τραπεζάκια μέσα και έξω από το καφενείο, γεμάτα από βιαστικούς πελάτες που έρχονται έτσι στα γρήγορα […]