ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ

Γιατί τα δαιμόνια εισήλθαν στα γουρούνια και γιατί αυτά έπεσαν απ’το γκρεμό στην λίμνη και πνίγηκαν;

1
Οκτώβριος 18, 2013 στις 18:40 μμ

Μετά από την κατάπαυση της τρικυμίας ο Λουκάς περιγράφει την θεραπεία του δαιμονισμένου στα Γάδαρα (βλ. και Μθ 8,28-34· Μρ […]