γλυκοφιλούσα

Καταφυγή στα προβλήματα

Νοέμβριος 2, 2016 στις 12:27 μμ

Μιλώ στη Γλυκοφιλούσα,όταν μου λείπει η αγάπη των δικών μου! Παρακαλώ την Οδηγήτρια, για να μην χάσω τον δρόμο μου!