ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ

Τo πρώτο τυπογραφείο του Αγίου Όρους

Ιούλιος 1, 2017 στις 18:19 μμ

Γράφει ο Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης Τo πρώτον Τυπογραφείον που ελειτούργησεν εις το Άγιον Όρος και δια το οποίον αναφέρονται οι […]

Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης: «Το Άγιον Όρος παράγων ενότητος δια το Γένος και τους Ορθοδόξους λαούς»

1
Μάρτιος 8, 2013 στις 16:47 μμ

Το Άγιον Όρος-Άθως, το ακαθαίρετον θρησκευτικόν οχυρόν, η μοναδική αύτη ιερά κιβωτός της κατά ανατολάς Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού, δεν […]

Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης: «Το Άγιον Όρος παράγων ενότητος δια το Γένος και τους Ορθοδόξους λαούς»

1
Μάρτιος 8, 2013 στις 16:47 μμ

Το Άγιον Όρος-Άθως, το ακαθαίρετον θρησκευτικόν οχυρόν, η μοναδική αύτη ιερά κιβωτός της κατά ανατολάς Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού, δεν […]