ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ο Γέροντας Δαμασκηνός και ο Προφήτης Ηλίας

Ιούλιος 20, 2017 στις 12:28 μμ

Έχει διαπιστωθεί στην ιστορία της Εκκλησίας ότι ό διάβολος συχνά χρησιμοποιεί τα όργανά του, για να πικραίνει τους φίλους του […]

Ο Γέροντας Δαμασκηνός και ο Προφήτης Ηλίας

Ιούλιος 19, 2016 στις 16:09 μμ

«ΤΑ ΑΡΡΗΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ» Έχει διαπιστωθεί στην ιστορία της Εκκλησίας ότι ό διάβολος συχνά χρησιμοποιεί τα όργανά […]