βαρβαρα

Γερ.Παίσιος: Της κακοφάνηκε της Αγίας Βαρβάρας, γιατί είπα κανα-δυό λόγια με παράπονο!

1
Δεκέμβριος 4, 2013 στις 7:20 πμ

Καθένας από κάποιο γεγονός που του έχει συμβή με την βοήθεια ενός Αγίου, έχει και μία ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο […]