Αυτογνωσία

Αυτογνωσία…

Μάρτιος 30, 2016 στις 16:28 μμ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου «Προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους Μαθητάς αυτού λέγει αυτοίς. Σπλαχνίζομαι επί τον όχλον, ότι ήδη ημέρας τρεις […]

Η αυτογνωσία

15
Δεκέμβριος 13, 2013 στις 13:00 μμ

Αδελφή ψυχή, Δεν είναι δυνατόν να κάμης κτήμα σου την αρετήν και να τελειοποιηθής πνευματικώς χωρίς της αυτογνωσίαν. Η αυτοκριτική […]

Αυτογνωσία

15
Ιούλιος 24, 2013 στις 8:39 πμ

– Μην προσπαθούμε να γιατρέψουμε άλλους, όταν εμείς είμαστε γεμάτοι από έλκη! – Μη περιμένεις την ημέρα του θανάτου σου […]