αντίχριστοσ

Οι Εβραίοι παρουσιάζουν το στέμμα του αντίχριστου και το ναό του Σολομώντος!

1
Ιούνιος 26, 2013 στις 10:16 πμ

Ο άμεσος κίνδυνος είναι να ανακηρύξουν το «βασίλειο» του Μεγάλου Ισραήλ και να στέψουν τον «βασιλιά» τους στην Ιερουσαλήμ, μέσα […]

Οι Εβραίοι παρουσιάζουν το στέμμα του αντίχριστου και το ναό του Σολομώντος!

1
Ιούνιος 26, 2013 στις 10:16 πμ

Ο άμεσος κίνδυνος είναι να ανακηρύξουν το «βασίλειο» του Μεγάλου Ισραήλ και να στέψουν τον «βασιλιά» τους στην Ιερουσαλήμ, μέσα […]