ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ

Η κατάκριση και η ανεξικακία

15
Δεκέμβριος 11, 2013 στις 10:00 πμ

Μη κατακρίνεις κανένα, κι αν ακόμα τον βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια να αμαρτάνει. Λέει ο Κύριος: «Μη […]