ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η αναγκαιότητα του Μαθήματος των Θρησκευτικών

1
Σεπτέμβριος 26, 2013 στις 19:00 μμ

Τα τελευταία χρόνια από πολλούς αμφισβητείται η αναγκαιότητα ύπαρξης του μαθήματος των θρησκευτικών στο σύγχρονο σχολείο. Το γεγονός αυτό αλλά […]