Ανέστη

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

1
Μάιος 7, 2013 στις 5:45 πμ

Του Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»! Πρόκειται […]

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

1
Μάιος 7, 2013 στις 5:45 πμ

Του Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»! Πρόκειται […]