Αμόλυντη

Προσευχή στην Παναγία: Στην Αμόλυντη

15
Απρίλιος 11, 2013 στις 18:30 μμ

Δέξαι, Δέσποινα, ταχέως τας θερμάς μου ικεσίας, και προσάγαγε Κυρίω, Κόρη, Μήτηρ του Θεού μου. Σκέδασον δε τας ενέδρας και […]