ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ

Ποια είναι η αιτία που οι δίκαιοι έχουν θλίψη σε αυτόν τον κόσμο και οι αμαρτωλοί άνεση;

1
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 17:10 μμ

«Μή παραζήλου εν πονηρευομένοις, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι ωσεί χόρτος ταχύ αοξηρανθήσονται » , λέει ο […]