ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Αγίου Νικοδήμου: Φυλακτήριον της Ψυχής… ΗΜΕΡΑ ΙΘ’

1
Απρίλιος 19, 2013 στις 18:16 μμ

ΗΜΕΡΑ ΙΘ’ : Περί της κολάσεως Α’ Τι είναι η κόλαση; Είναι μια φυλακή σκοτεινή, όπου ζουν οι κολασμένοι με […]