ΑΓΓΕΛΟΣ

Όταν ο Άγγελος έκλαψε …(Διδακτική ιστορία)

1
Αύγουστος 22, 2013 στις 17:31 μμ

Γεμάτα τα μικρά στρογγυλά τραπεζάκια μέσα και έξω από το καφενείο, γεμάτα από βιαστικούς πελάτες που έρχονται έτσι στα γρήγορα […]

Ο άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης και ο “άγγελος” που ήταν διάβολος

1
Ιούνιος 12, 2013 στις 14:24 μμ

Η πιο πάνω φωτογραφία παρουσιάζει ένα περιστατικο απο τη ζωή του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του πρώτου οικιστού (κατοίκου) του […]