Αγίου Νικοδήμου

Αγίου Νικοδήμου: Φυλακτήριον της Ψυχής… ΗΜΕΡΑ ΙΣΤ’

15
Απρίλιος 16, 2013 στις 8:02 πμ

Α’   Σ’ αυτή την ζωή κατοικούν μαζι αθώοι και ένοχοι, δίκαιοι και αμαρτωλοί. Ακόμη και μετά το θάνατο μαζί θάπτοντε. […]